Kulağın Anatomisi

Posted by Dr.Murat Enöz on November 15, 2012

 

Kulağımız dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ayrı anatomik bölgeden oluşmaktadır. Dış kulaktan iç kulağa kadar ses iletimini sağlayan farklı yapılar mevcuttur. Kulak kepçesi ve dış kulak yolu ile kulak zarına taşınan ses dalgaları, kulak zarını titreştirir. Titreşen kulak zarı, hemen bitişiğinde bulunan orta kulaktaki kemikçiklere titreşim enerjisini iletir. Kaldıraç görevi gören kemikçik sistemi ile ses dalgaları tarafından oluşturulan titreşim enerjisi, iç kulağımıza artırılarak iletilir. İç kulağa iletilen titreşim, farklı bölgelerdeki hücreleri uyararak, buradan beyine giden sinirlerle farklı seslerin algılanmasını sağlar. Yani, bir sesin dış kulak ile iç kulak arasındaki iletimini engelleyen ya da iç kulağı etkileyebilen her türlü hastalık ve durum işitme kaybına neden olabilir. Dış ve orta kulağımızı etkileyen hastalık ve diğer durumlarda, ses iç kulağa iletilemez. Bu tür işitme kayıplarına iletim tipi işitme kaybı denir. İç kulakla ilgili hastalık ve durumlarda ise, ses iletimi olsa da; iç kulağa iletilen titreşimlerin algılanması olmayacağından bu tür işitme kayıplarına sinirsel (sensörinöral) işitme kaybı denir.

Kulağın bu derece hassas bir denge içerisinde ses dalgalarının algılanması ve birbirinden ayırt edilmesi görevinin yanında, kulak zarının dış kulak ve orta kulak arasında bariyer oluşturma görevi de bulunmaktadır.

Kulak zarındaki basit bir delik, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarına neden olabileceği gibi; orta kulak kemikçik yapılarında bozulma, iç kulak sinir hücrelerinde ölme, enfeksiyonun beyin ve damarlara yayılması gibi sorunlara neden olabilir.

Orta kulağın bulunduğu bölge, beyin ve büyük damar yapılarına çok yakındır. Bu bölgeye yönelik ameliyatların yapılabilmesi için kulak anatomisinin ayrıntılı bilinmesi ve cerrahi tecrübe gerekmektedir.

Bu bölgeye yönelik tüm cerrahi işlemlerde, orta kulak iltihaplarında olduğu gibi; çeşitli sinirsel yaralanma riskleri içermektedir. Özellikle kronik orta kulak iltihabı (kronik otitis media) olan hastalarda, orta kulak yapılarında değişme, kemik yapılarda erime olabilmektedir. Bu durum, orta kulak cerrahisi esnasında, cerrahın çok daha dikkatli olmasını ve kaliteli, yüksek çözünürlüklü ameliyat mikroskobu kullanmasını gerektirmektedir.

Kronik otitis media ile bazen birlikte bulunabilen kolesteatom (cilt hücrelerinden kaynaklanan, orta kulakta bulunan ve kemik yapıları eritebilen iltihap odakları) varlığında, orta kulak kemik ve kemikçik yapılarında erime olabilmektedir. Bazen bu durumda, yüz sinirinin üzerindeki kemik kanal erimiş olabileceği için orta kulak cerrahisi esnasında bu yapının zarar görebilme ihtimali mevcuttur.Cerrahi tecrübe ve anatomik detayların bilinmesi ile her türlü kulak ameliyatı güvenle yapılabilmektedir.

Kulak Zarının Görevleri >>

Konu ile ilgili olarak İngilizce hazırladığım makeleyi ve İngilizce kulak zarı onarılması animasyonunu bulabileceğiniz link >> Ear Drum Repair (Tympanoplasty / Myringoplasty) in Istanbul