Kulak Zarı Ameliyatı Animasyonu

Posted by Dr.Murat Enöz on November 17, 2013

 

Kulak zarı ameliyatı ile ilgili birçok farklı teknik tanımlanmıştır. Her bir teknik hekimin tecrübesi, bilgisi ve ameliyat yapılacak kulaktaki hastalığın durumuna göre uygulanabilmektedir.

Kulak zarına ulaşılabilmesi için, dış kulak yolundan yapılan ya da kulak kepçesi arkasından yapılan insizyonlar tercih edilebilmektedir. Kullanılan kas zarı (fasya), kıkırdak ya da kıkırdak zarı (perikondrium) kulak zarındaki deliğin üst kısmına (overlay teknik) ya da alt kısmına (underlay teknik) yerleştirilebilir.

Kulak zarı ameliyatının başarısı, orta kulaktaki hastalıklı dokuların tam olarak temizlenebilmesi, orta kulağın yeniden havalandırılabilir hale getirilmesi ve yerleştirilen greft materyalinin zardaki deliğin tüm kenarlarına temasının sağlanabilmesi ile artar.

Yukarıda underlay teknikle zardaki delik altına greft yerleştirilmesi şeklinde, kulak zarı ameliyatı animasyonu görülmektedir.

Bu ameliyatlarla birlikte, kulak kemikçiklerine yönelik ameliyat (ossiküloplasti) ve orta kulak ve arka tarafındaki mastoid kemik içerisinde bulunan iltihabi dokuların temizlenmesi ameliyatı (mastoidektomi ameliyatı) da yapılabilmektedir.

Animasyon resimlerinin açıklamaları:

- Kulak zarında bulunan delik etrafındaki ölü hücreler temizlenir (deliğin etrafından ince bir zar tabakası çıkarılarak, canlı hücrelerin açığa çıkması sağlanır - dezepitelizasyon işlemi)

- Yapılan insizyon sonrası zar ve dış kulak yolunun zara komşu olan bir kısmı, saat 6 ile 12 seviyesi hizasından öne doğru kaldırılır (timpanomeatal flebin kaldırılması işlemi).

- Dış kulak deliği yakınından alınabilen kas zarı (fasya) (kıkırdak ya da kıkırdak zarı da bu amaçla kullanılabilir) kulak zarının altına, zarın ön kısmına kadar yerleştirilir (greftin yerleştirilmesi işlemi)

- Kaldırılmış olan kulak zarı ve dış kulak yolu derisi geriye doğru tekrar yatırılır (timpanomeatal flebin geri yatırılması işlemi)

- Bu işlemlerden sonra zarın üzerine kanamayı durdurucu ve dokuların sabitlenmesini arttran çeşitli materyaller yerleştirilir ve bundan sonra dış kulak yoluna tampon yerleştirilerek operasyona son verilir.

Doğru ve başarılı bir şekilde yapılan kulak zarı ameliyatının, işitme eşiklerinde yükselme ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinde artma, tekrarlayan orta kulak iltihapları ve buna bağlı kafa içi komplikasyon risklerinin ortadan kaybolması gibi birçok faydası olacaktır.

Havuza kulak tıpası ile girme zorunluluğu ya da havuza girememe gibi bir problem, başarılı kulak zarı ameliyatı sonrasında ortadan kalkar. Kulak zarı ameliyatı sonrasında işitme eşiklerinde anlamlı artış için 2-6 ay arası beklemek gerekmektedir. Bunun nedeni, orta kulaktaki ödemin, ortadan kaybolması ve kulak zarına yerleştirilen greftin tam olarak zar ile birleşmesi için belirli bir sürenin gerekmesidir.

Kulak Zarı Ameliyatı >>

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Hasta Bakımı >>

Konu ile ilgili olarak İngilizce hazırladığım makeleyi ve İngilizce kulak zarı onarılması animasyonunu bulabileceğiniz link >> Ear Drum Repair (Tympanoplasty / Myringoplasty) in Istanbul

Kaynaklar:

- Eardrum repair: MedlinePlus Medical Encyclopedia

- Coding Brief: Tympanoplasty - American Academy of ...

- Tympanoplasty - eMedicine - Medscape

- Myringoplasty and tympanoplasty - Vula - University of Cape Town

- Ruptured eardrum - MayoClinic.com